Genel Kurul

2019-2020 Yılı olağan genel kurul toplantısı hk.
Genel Duyurular
27.05.2021
PAYLAŞ

 

            Sınırlı Sorumlu Stetoskop 3 Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu olarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere;

 

                        Olağan Genel Kurulun 30.06.2021 tarihinde,  Saat 14:00 da, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:274/7 Mahall Ankara B blok Kat:12 D:135 Çankaya/ANKARA adresinde, toplanmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.oturumun; 30.07.2021 tarihinde aynı saat ve yerde ikinci toplantının yapılmasına ve gündem maddelerinin görüşülüp karar alınmasına iş bu toplantı davetinin 21.05.2021 tarihli ve 10 nolu kararı gereğince kooperatif üyelerimize posta/kargo veya imza karşılığında elden tebliğ edilmesine ilişkin karar alınmıştır.